ระบบเครื่องเสียงมีความจำเป็นสำหรับการดูหนังหรือไม่

แสง สี เสียง มักจะมาพร้อมกันเส…

More Detail